TRAINING ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

duminică, 7 august 2011

e - Training "Disciplina pozitivă"Disciplina pozitivă - un curs de formare derulat în spaţiul virtual

Grup ţintă: cadre didactice, părinţi (ai elevilor)

Materialele (suport de curs) utilizate:


Tema 1: IMAGINEA DE SINE
Conţinuturi tematice: noţiunea de imagine de sine; rolul imaginii de sine în dezvoltarea armonioasă a copilului; caracteristicile unui copil cu stimă de sine scăzută sau ridicată; modalităţi de dezvoltare a stimei de sine la copii


Tema 2: COMUNICAREA ÎN FAMILIE/ŞCOALĂ
Conţinuturi tematice: soluţii de îmbunătăţire a comunicării cu copiii; răspunsurile deschise; necesitatea ascultării active; rezolvare de conflicte şi să adoptarea de decizii adecvate situaţiilor


Tema 3: INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
Conţinuturi tematice: emoţii; cauzele care generează diverse sentimente; diferenţa dintre sentimente şi acţiuni


Tema 4: FORMAREA COMPORTAMENTELOR COPIILOR CU AJUTORUL DISCIPLINEI POZITIVE

Conţinuturi tematice: distincţia între disciplină şi pedeapsă; principiile de bază ale învăţării unui comportament; tehnici de modificare comportamentală; beneficiile aplicării unor metode de educare eficiente


Activitățile desfășurate de către cursanți: parcurgerea, în ritm propriu, a suportului de curs (1 temă/săpt.); rezolvarea unei teme corespunzătoare fiecărui suport de curs (ex: chestionar, studiu de caz, exerciţiu de antrenament creativ, proiect); participarea la dezbaterea temei (pe forum).


Opinii despre modul în care s-a desfășurat procesul de instruire:
- cursurile au fost planificate în modalitatea „învăţare proprie”
- cursanţii au avut posibilitatea să descarce suporturile de curs, să consulte o e-bibliotecă recomandată, dar şi să intre în legătură cu trainer-ul pentru alte explicaţii
- cursul a oferit o pregătire flexibilă şi în colaborare (dezbaterea de grup a fost activă, fructuoasă, s-au realizat schimburi de opinii )
- cursanţii au beneficiat de feed-back (la temele realizate) de la trainer, dar şi de la ceilalţi cursanţi
- cost mic în organizarea si predarea cursului; economii considerabile faţă de pregătirea la clasă
- după terminarea cursului, participanţii au rămas în legătură, constituind un “grup-suport”


PS. Acest curs se va relua în luna octombrie! Persoanele interesate trebuie să trimită CV şi scrisoare de intenţie pe adresa econsiliere@yahoo.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu